Услугата ,,Приемна грижа“ продължава и през 2022 в Първомай

Автор: Plovdiv Now 4066
Услугата ,,Приемна грижа“ продължава и през 2022 в Първомай

Продължава и през 2022 година предоставянето на услугата ,,Приемна грижа" в община Първомай като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.

Приемната грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, настанено в приемно семейство или в семейство на близки и роднини. При прилагане мярката за закрила ,,настаняване в приемно семейство” се цели на първо място защита правата и интересите на детето и в случаите, когато това е в негов интерес, подкрепа на биологичното семейство и поддържане на връзки между родителите и детето, с цел бъдеща реинтеграция.

Към момента в община Първомай има утвърдени 27 професионални приемни семейства, в които се отглеждат 25 деца. В две от приемните семейства няма настанени деца.

Екипът по приемна грижа, който отговаря за приемните семейства в Община Първомай, включва двама социални работници. Те се грижат за повишаване на качеството на услугата, като наблюдават и подкрепят утвърдените приемни семейства в процеса на полагане на грижи за детето, настанено при тях; провеждат индивидуални, групови консултации и супервизии на приемните семейства и предоставят подкрепящи услуги.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина