Център за настаняване на хора с деменция заработи в Първомай

Автор: Plovdiv Now 4883
Център за настаняване на хора с деменция заработи в Първомай

От 1 декември 2022 г. Община Първомай разкрива нова социална услуга - „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция” /ЦНСТПЛД/. След предприети от кмета Николай Митков и екипа му стъпки дейността е делегирана от държавата и бившето Нервно отделение в болницата, ще заработи като социален дом. Услугата ще се предоставя на до 14 потребители – пълнолетни лица с деменция, насочвани от Дирекция ,,Социално подпомагане” – Първомай.

Според индивидуалните си потребности потребителите ще получават подкрепа и грижа, които ще бъдат организирани за 24 часа в денонощието, а близките ще се чувстват сигурни в грижите за роднините си. Съгласно Закона за социалните услуги, социалната услуга резидентна грижа ще се предоставя в специализирана среда, като по този начин ще се помогне на потребителите от целевата група за преодоляване на социалното изключване, индивидуализиране на подкрепата и подобряване качеството на живот. Средата на живот ще е близка до домашната и ще се зачита правото на лично пространство и достоен живот, пише parvomai.net.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина