“С България в сърцето“! Как децата и младежите ще отпразнуват най-оригинално Трети март

Автор: Plovdiv Now 2030
“С България в сърцето“! Как децата и младежите ще отпразнуват най-оригинално Трети март

Второто издание на Националния конкурс „С България в сърцето”, посветен на Трети март, набира участници. Надпреварата се организира от “Бендида-66“ ЕООД в партньорство с Община Първомай.

Конкурсът е за проект на тема “Празнична атмосфера в моята група/паралелка”. Идеята е деца и ученици – с помощта на своите учители и родители – да споделят най-въздействащите и емоционални преживявания, свързани с отбелязването на националния празник.

Целта на конкурса е формирането на ценности като родолюбие и национално самочувствие у подрастващите, както и изграждането на положително отношение към българската история от периода на освободителното движение и към героите в него. Децата ще се научат да познават националните символи – знаме, химн и герб на Република България, и ще ги уважават.

Организаторите имат амбицията да изпълнят празника със смисъл и съдържание, като насърчат развиването на преносимите умения, свързани с творчеството, с въображението и мисленето на децата и учениците, на уменията за сътрудничество и екипна работа с помощта на учители и родители.

В конкурса могат да участват всички групи и паралелки от български детски градини и училища, разделени в две възрастови групи: – до 11 години (IV клас включително); – от 11 до 19 години (V-XII клас включително). Проектите се представят по два начина: снимки – до 10 броя или видео – до 3 минути.

Всяка група или паралелка изпраща до 10 снимки или видео до 3 минути с описание на групата/паралелката, учителя/класния ръководител, детската градина/училището, адреса, тел.: за връзка. Участниците трябва да изпратят своите материали най-късно до 9 март 2020 г. на имейл [email protected].

Оценяваните инициативи трябва да бъдат реализирани от групата или паралелката в занималнята или класната стая, в детската градина или училището или извън тях. Проектите трябва да отразяват участието на децата или учениците в подготовката и реализирането на празничните инициативи. Журито ще отразява приоритетно отношението на участниците към празника и тяхната креативност, а не толкова качеството на изпълнението.

Журито ще оцени и класира изпратените материали до 22 март 2020 г. Няма да се разглеждат и оценяват снимки над 10 бр. и видеа, надхвърлящи 3 мин. Ще бъдат раздадени първа, втора и трета награда за всяка възрастова група в двата раздела „Снимки” и „Видео”.

Първата награда е в размер на 400 лв. в брой или в продукти по избор, произведени в “Бендида-66”.

Втора награда е 200 лв. в брой или в продукти по избор, произведени в “Бендида-66”.

Третата награда е 100 лв. - също в брой или в продукти по избор, произведени във фабриката.

Получените материали ще бъдат публикувани на Фейсбук страницата „С България в сърцето”. Победителите ще бъдат уведомени по имейл, а класирането ще бъде публикувано на Фейсбук страницата „С България в сърцето”, както и в сайтовете на община Първомай и на “Бендида-66”.

Източник: "Бендида-66".

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина