Почистват основно коритото на Бяла река в Първомайско

Автор: Plovdiv Now 1791
Почистват основно коритото на Бяла река в Първомайско

Започна работата по почистването и възстановяването на проводимостта на коритото на река Бяла река в регулационните граници на село Караджалово, община Първомай. От Правителството са отпуснати средства.

Състоянието на речното корито на места е затлачено от дървесна и храстовидна растителност, земни и скални маси. На реката има изградени мостове, които при проливни дъждове могат да бъдат залети и така да се прекъсне връзката между отделните махали на селото.

Дължината на участъка, в който се отстраняват наносите и храстовидната растителност, затрудняващи проводимостта на повърхностните води, попадащи в коритото на реката е 1284 метра.

След извършване на възстановителните дейности ще се предотвратят бъдещи разливи и заливи на околните терени при обилни дъждове.

Отпадъците от почистването ще се третират съгласно нормативните изисквания.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина