Обсъждат публично изпълнението на бюджета в Първомай

Автор: Plovdiv Now 2394
Обсъждат публично изпълнението на бюджета в Първомай

На 17 август 2022 г. от 13.30 часа в Пленарна зала ще се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на Бюджет 2021. На основание на  Закона за публичните финанси  председателят на Общински съвет, Първомай Христо Вълчев, кани всички заинтересовани страни и жителите на общината да присъстват и участват в  обсъждането. Становища, мнения и предложения по Годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета, могат да се предоставят в деловодството на Община Първомай не по-късно от 16.08.2022г.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от отчета на общинския бюджет при внасянето му от Кмета на общината за разглеждане от Общинския съвет. Материалите за обсъждане са публикувани на официалния сайт на Община Първомай.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина