Нова заповед на кмета на Първомай: Как ще работи пазарът?

Автор: Plovdiv Now 1650
Нова заповед на кмета на Първомай: Как ще работи пазарът?

Кметът на община Първомай - Николай Митков, издаде нова заповед, с която регламентира как да работи пазарът в гради. Това се налага поради нарастващия брой положителни резултати за коронавирус в общината и с цел ограничаване разпространението на заразата.

Мерките в заповедта влизат в сила, считано от 28.11.2020г. 

Забранява се провеждането на търговска дейност на промишления пазар /на улица „Христо Ботев“/ и кооперативния пазар /празното пространство, граничащо с ул.”Александър Стамболийски”, където се провежда традиционният есенен панаир в  Първомай.

Провеждането на зеленчуковия пазар /до пощата/ трябва да се осъществява при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID-19. Търговията на посочения пазар трябва да става при спазване на всички противоепидемични мерки, определени в заповедите на Министъра на здравеопазването, относно обявената извънредна епидемична обстановка.

Входът на зеленчуковия пазар да бъде от страна на административната сграда на „Български пощи” – кръстовището между ул. „Черноризец храбър” и ул. „Цар Шишман”. Изходът на зеленчуковия пазар да бъде от страна на ул. „Братя Миладинови – север” /от към жп линията/.

Дадължителна е дистанция от минимум 1,5 м. между търговци, потребители и посетители.

Търговците, потребителите и посетителите да спазват лична хигиена, а търговците да извършват дезинфекция на работните си места. На всяка търговска маса да има осигурен дезинфектант за ръце.

Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

Организиране на информираността на продавачи и потребители трябва да бъде, включително и чрез поставяне на видно място на табели за задължението за спазване на физическа дистанция.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина