Лична помощ на хора с увреждания предоставят в Първомайско, кампанията продължава

Автор: Plovdiv Now 1540
Лична помощ на хора с увреждания предоставят в Първомайско, кампанията продължава

Предоставянето лична помощ на хора в нужда продължава в община Първомай, като началото беше на 01.09.2019 г. Това са болни с над 90% инвалидност и право на чужда помощ, както и децата с над 50% увреждания и право на помощ. В групата влизат и децата без право на чужда помощ, ако увреждането им е над 90%.

С потребителите и асистентите се сключват трудови договори.

Към 31.12.2019 г. ползватели на механизма „Лична помощ“ са общо 84 лица, включително и 6 деца, като на територията на Община Първомай са обхванати 14 населени места - градът, с. Градина, с. Искра, с. Бяла река, с. Езерово, с. Дълбок извор, с. Крушево, с. Татарево, с. Виница, с. Брягово, с.Воден, с. Буково, с. Караджалово и с. Драгойново.

До края на 2019 година са изплатени дължимите възнаграждения на лицата, назначени на длъжност „Личен асистент“ в размер на 116 083,97 лв., след предоставени в срок отчети за отработените часове, съдържащи кратък доклад за осъществените през месеца дейности.

От началото на 2020 са сключени трудови договори със 139 ползватели на лична помощ и 139 лични асистенти, като от тях 127-ма са близки или роднини, а 12 са външни. Към същата дата в Списък на кандидатите за асистенти в Община Първомай са включени 2 кандидати за лични асистенти, с които не е сключен трудов договор и които не са посочили конкретен ползвател на когото да предоставят механизма „Лична помощ“ по реда на Закона за личната помощ.

Прием на документи за включване в механизма „Лична помощ“ по реда на Закона за личната помощ ще продължи през цялата 2020 година.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина