Кметът на Първомай с важни препоръки за опазване живота и здравето на хората

Автор: Plovdiv Now 1700
Кметът на Първомай с важни препоръки за опазване живота и здравето на хората

С цел опазване живота и здравето на жителите на община Първомай кметът Николай Митков призовава и препоръчва следното:

Всички административни ръководители на местни и териториални агенции, бюра и други административни служби на територията на Община Първомай да предприемат необходимите действия и да създадат необходимата организация в кръга на своята оперативна самостоятелност за предприемане на мерки за ограничаване на пряк контакт между служителите на поверените им администрации с граждани и юридически лица, по повод административната дейност и обслужването им и недопускане на служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания, до отпадане на необходимостта от изпълнение на посочените мерки и да се съобразят с препоръките дадени от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” - http://www.gli.government.bg/.

Работодателите на територията на община Първомай да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускане на служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания до отпадане на необходимостта на посочените мерки и да се съобразят с препоръките дадени от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” - http://www.gli.government.bg/.

Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си, спрямо дадените указания на Министерство на труда и социалната политика - https://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/12/MTSP_Preporyki.pdf и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” - http://www.gli.government.bg/.

 

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина