Публично обсъждане в Първомай, темата е заем от държавата до 1 млн. лева

Автор: Plovdiv Now 1142
Публично обсъждане в Първомай, темата е заем от държавата до 1 млн. лева

Общинска администрация в Първомай кани местната общност, както и всички обществени организации и юридически лица на публично обсъждане. Темата е намерение за поемане на дългосрочен дълг – временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България при следните основни параметри:

- Валута на безлихвения заем  – български лева.

- Максимален размер на безлихвения заем  – до  1 000 000 лв. /един милион лева/.

- Вид на заема – дългосрочен безлихвен заем от Централния бюджет;

- Цел на заема – финансиране на временния  касов недостиг на средства по бюджета на община Първомай за 2020 година.

- Срок на погасяване на заема - до 31.12.2021 година.

- Условия за погасяване на заема – с приходи от общинския бюджет и изравнителна субсидия.

- Начин на обезпечаване – без обезпечаване.

- Лихви, такси и комисионни - без лихви, такси и комисионни.

Публичното обсъждане ще се проведе на 24.04.2020 г. /петък/ от 14.00 ч. в пленарната зала на община Първомай при спазване на всички правила за безопасност. Задължително е носенето на маски и спазване дистанция от около 1.5 – 2 метра един от друг.

Материали за публичното обсъждане са публикувани на сайта на Община Първомай, както и в обявления на Общински съвет в града.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина