Бюрата по труда финансират работодатели в Първомай и Садово, за да наемат трайно безработни

Автор: Plovdiv Now 1380
Бюрата по труда финансират работодатели в Първомай и Садово, за да наемат трайно безработни

Дирекция “Бюро по труда” в Първомай уведомява работодателите от общините Първомай и Садово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2020 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:

- безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели - микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 5000.00 лв.;

- продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 4762.00 лв.;

- безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 5606.80 лв.;

- безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 4290.00 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода до 04.03.2020 г., включително.

- Обучение на възрастни : обучение за професионална квалификация на безработни лица по чл. 63, ал.1, т.1 от ЗНЗ- 972,00 лв.

- Обучение по ключови компетентности на заети лица от микро и малки предприятия по реда на чл.63, ал.1, т. 3 от ЗНЗ – 280,00 лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Първомай, както и на тел. 0336 65298 и 03118 2051.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина