Забранена е пашата на селскостопански животни в горски територии на община Перущица

Автор: Plovdiv Now 1904
Забранена е пашата на селскостопански животни в горски територии на община Перущица

Забранена е пашата на селскостопански животни в горски територии на община Перущица през 2021, съгласно заповед на кмета г-жа Мария Вълканова.

Според документа пашата е забранена в горски територии без пастир, както и в поройните и ерозираните горски зони, дендрариумите, одобрените и регистрираните източници за производство на горски репродуктивни материали и в горските разсадници.

Пашата е забранена и в горските култури и младите насаждения от семенен произход, както и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 метра.

Пашата е забранена и в горски територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване. Забранена е и нощната паша в горските територии.

Повече информация тук.

 

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина