Търсят медицинска сестра за училищен здравен кабинет в Перущица

Автор: Plovdiv Now 2328
Търсят медицинска сестра за училищен здравен кабинет в Перущица

Община Перущица обявява свободно работно място за длъжността "медицинска сестра в здравен кабинет" в учебно заведение.

Заемащият длъжността оказва първа долекарска помощ при спешни състояния до пристигане на екип на спешна медицинска помощ;
Организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детското и учебно заведение; Участва в осъществяването на хигиенно-профилактичните и противоепидимични мерки в учебното заведение при извънредни обстоятелства, свързани с бедствени и критични ситуации; Извършва анализ на здравословното състояние на децата /учениците/ на база резултатите от проведените профилактични прегледи от личните лекари.

Съвместно с учителя по физическо възпитание и педагога от учебното заведение, определя физическата дееспособност на децата; Събира данни за храненето на децата /учениците/; Участва в изготвянето на дневното и седмично меню за храненето на подрастващите; Участва в подготовката на програма за оптимизиране на храненето на децата /учениците/, съвместно със специалистите от ХЕИ.

Медицинската сестра участва в организацията и провеждането на здравното образование на децата; Осигурява и разпространява в учебните заведения съвременни здравнообразователни материали; Активно издирва инфекциозно болните и наблюдава контактните; Контролира текущото хигиенно състояние на учебното заведение и организира извършването на текущо почистване.

Изискването към кандидатите за заемане на длъжността е да имат висше медицинско образование. 

Основното трудово възнаграждение е 900 лв.

Документите - СV и копие на диплом и други, се подават в деловодството на община Перущица и по имейл: [email protected] до 31.08.2020г.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина