Социална програма предоставя грижи в домашна среда на нуждаещи се в Перущица

Автор: Plovdiv Now 2660
Социална програма предоставя грижи в домашна среда на нуждаещи се в Перущица

Хората от Перущица, които имат нужда и желаят да се влючат в програмата „Предоставяне на грижи в домашна среда”, могат да подават лично или чрез свой законен представител заявление-декларация по образец. Кампанията започна вчера и продължава всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа при г-жа Надежда Дардова в приземния етаж на общинската сграда на ул. „Отец Паисий“ № 2.

Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е разработена в отговор на установените потребности за полагане на грижи на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки и програми, включително на механизма лична помощ, предвид определения кръг от ползватели на основание § 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за личната помощ.

Основна цел на програмата е осигуряване на заетост на безработни лица в дейности, свързани с предоставяне на персонални грижи в домашна среда на хора 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, и хора над 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина