Следващите седем години са важни! Перущинци попълват анкета за развитието на града

Автор: Plovdiv Now 1464
Следващите седем години са важни! Перущинци попълват анкета за развитието на града

Кметът на Перущица г-жа Мария Вълканова призова съгражданите да попълнят Анкета във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. Его какво написа тя:

Уважаеми граждани на община Перущица,

Следващите седем години са важни!
Бъдете активни, включете се в подготовката на плана за интегрирано развитие на обшина Перущица за периода 2021-2027г.

...Този план се явява основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години, тъй като плановете за интегрирано развитие на общините за периода 2021-2027 г. съвместяват в рамките на един документ елементите на общинските планове за развитие (ОПР) и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които действаха за периода 2014-2020 г.

Вашето участие в изработването на плана би добавило нови идеи и виждания за развитието, би гарантирало реалистичност и осигурило публичността му. Една от формите на вашето участие е чрез предоставяне на вашето мнение и оценка за процесите и насоките за развитие на общината. Това може да стане чрез попълване на настоящата анкета. Участие в последващите обществени обсъждания на плана, можете да заявите чрез посочване на координати за връзка с Вас в края на анкетата.

Анкетата се попълва от от следния линк: https://forms.gle/933NxJero74vNpCo8

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина