Публично обсъждане на плана за развитието на Перущица до 2027, приемат се писмени предложения

Автор: Plovdiv Now 11704
Публично обсъждане на плана за развитието на Перущица до 2027, приемат се писмени предложения

Община Перущица е изготвила Проект на План за интегрирано развитие на община Перущица за период 2021-2027г. Същият е публикуван на интернет страницата на общината в раздел: Общински съвет; Проекти на нормативни актове за публично обсъждане и ще бъде в срок до 28.05.2021г.

Проектът ще бъде разгледан на публично обсъждане.

Планът за интегрирано развитие на община Перущица за периода 2021-2027г/ПИРО/ е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението на общината през следващите седем години.

ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на Европейския съюз – до края на 2027г. Основната цел на ПИРО Перущица е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.

Водещ принцип при разработването на плана е партньорство със заинтересованите страни-организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка община Перущица отправя настоящата покана за публично обсъждане и разчита на активното участие на гражданите в процеса на приемане на този важен за всички нас стратегически планов документ.

Публичното обсъждане ще се проведе на 18.05.2021г., вторник, от 15.00 часа, в ритуална зала на НЧ „Просвета 1862“ вПерущица.

Поради значимостта на настоящия план, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление, всички заинтересовани страни могат да предоставят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект на ПИРО до 28.05.2021г. включително.

Предложение на интернет адрес: [email protected] или в деловодството на общината гр. Перущица, ул. „Отец Паисий №2 всеки работен ден от 08.00ч до 17.00ч.

Източник: Община Перущица

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина