Планират еко кът за отдих край Перущица, приемат се възражения и предложения

Автор: Plovdiv Now 3811
Планират еко кът за отдих край Перущица, приемат се възражения и предложения

Има инвестиционно предложение с предмет Изграждане на обществена туристическа инфраструктура – еко кът за отдих в местността „Свети Никола“, съобщават от Община Перущица. 

Проектът има за цел да подобри условията за отдих и почивка в района, като се предвидят следните дейности: санитарна сеч на поземления имот, обособяване на вход/изток за поземления имот и паркинг за около 10 автомобила; поставяне на 2бр. химически тоалетни; поставяне на 2бр. информационни табели, оказващи флората и фауната в региона; монтиране на соларни лампи; монтиране на видеонаблюдение; обособяване на осем самостоятелни къта за рекреация. Всеки кът да включва беседка за девет човека и барбекю; поставяне на 16бр. пейки с облегалки; поставяне на 2бр. тенис на маса от бетон; обособяване на място за преместваема сцена за провеждане на мероприятия;

Настоящият проект е насочен към облагородяване на съществуваща площ за отдих на открито чрез поставяне на беседки, пейки в местността „Свети Никола“. С реализацията на проекта ще се създадат условия за подобряване качеството на живот на територията на община Перущица.

Възложител е Община Перущица, ул. „Отец Паисий“ №2, имейл: [email protected]

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в деловодството на община Перущица.

 

 

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина