“Перущица през вековете“ - удължават с месец срока за участие в конкурса

Автор: Plovdiv Now 966
“Перущица през вековете“ -  удължават с месец срока за участие в конкурса

Удължава се крайният срок за участие в конкурса, обявен от Историческия музей под мотото "Перущица през вековете". Той е онлай, а предизвикателството е написването на литературно есе с подтеми "Античност", "Средновековие" и "Възраждане".

Надпреварата беше обявена още през месец май тази година, а крайният срок за изпращане на творбите е удължен до 20,00 часа на 15 октомври, вместо обявеният до момента 15 септември.

Припомняме още веднъж условията за участие в надпреварата:

Всеки автор може да участва с максимум 5 страници текст.

Техническите  изисквания са:
- материалите трябва да са в дигитален формат на WORD документ
- шрифт: Times New Roman
- междуредие: 1 пункт
- размер на шрифта: 12 пункта.
Задължителни са придружаващи изображения, максимум 5 бр. във формат JPEG.

Изпращането на материалите се извършва единствено на адрес [email protected] с добавена информация - заглавие,
име на автора и телефон за връзка. 

Журито, което ще разгледа и класира творбите в конкурса, е в състав: доц. д-р Веселина Вачкова, Директор на ИМ Перущица;
Марио Джасим, магистър по история; Христо Буковски, журналист. Решението на журито не може да бъде оспорвано.

Снимките могат да се изпращат по всяко време между началото и края на конкурса. Те ще бъдат публикувани на Facebook страницата на ИМ Перущица, като по този начин ще се проследява реакцията на публиката.

На 1 октомври 2020 г. ще бъде обявен носителят на "Награда на публиката" като неговата фотография ще бъде публикувана на Facebook-страницата на ИМ Перущица и сайта на Музея museumperushtitsa.com, в рубрика „Перущенски светлописи“.
На 20 октоммври 2020 г. ще бъдат обявени първите трима носители на „Награда на ИМ Перущица“ като наградените 3 есета ще бъдат публикувани на Facebook-страницата на ИМ Перущица и сайта на Музея museumperushtitsa.com в рубрика „Перущенски светлописи“.

Награди:
1-во място - 150 лева с грамота
2-ро място - 100 лева с грамота
3-то място - 50 лева с грамота

На следващите трима участника, класирани от журито, ще бъдат изпратени грамоти за участие.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина