Перущица набира доброволци за овладяване на бедствия и пожари

Автор: Plovdiv Now 18582
Перущица набира доброволци за овладяване на бедствия и пожари

Община Перущица набира доброволци за участие в доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации. Доброволец може да е всеки пълнолетен гражданин, ксто изискването е да е дееспособен и клинично здрав, да не страда от психично заболяване и не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитиран.

Финансиране на дейността на доброволните формирования се осъществява от държавния бюджет по утвърдени стандарти. На доброволците се осигурява задължителни обучения, екипировка и застраховка. На възнаграждение има право доброволец, вписан в регистъра на ДФ с персонален идентификационен номер, който участва в ДФ за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари или извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях по силата на договор, сключен с кмета на общината. С договора доброволецът се задължава да участва в обучение и да изпълнява задачи за защита при бедствия, за което получава възнаграждение за сметка на държавния бюджет.

Размерите на възнагражденията на доброволците се определят съобразно извършените дейности, както следва:
- сто на сто от минималната часова работна заплата за страната - за обучение с продължителност до 80 часа на година, пропорционално на часовете на участие в обучението;
- двеста на сто от минималната часова работна заплата за страната - за изпълнение на спасителни задачи за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване последиците от тях до 160 часа на година, пропорционално на отработените часове на участие в дейностите.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление за членство по образец Приложение № 1
2. Формуляр за кандидатстване по образец Приложение № 2;
3. Медицинско удостоверение, доказващо че сте клинично здраво лице (от личен лекар);
4. Справка от психодиспансер, че не се водите на отчет;
5. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
6. Копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване в случай, че притежавате такава;
7. Копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответна категория в случай, че притежавате такова;


Комплектът от документи може да бъде подаден всеки работен ден в деловодството на община Перущица , Център за административно обслужване на ул. Отец Паисий № 2 до 11.07.2022г. включително от 08.00ч до 17.00ч.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина