Перущица кандидатства по нов проект - за закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци

Автор: Plovdiv Now 1836
Перущица кандидатства по нов проект - за закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци

Нов проект е изготвен и входиран от Община Перущиза. Предметът му е „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на община Перущица, находящо се в местност „Манолеви ниви“ ПИ № 000617 по КВС за землището на гр. Перущица“, съобщава кметът г-жа Мария Вълканова.

Основната цел на проекта е да се възстанови нарушената площ и да се приобщи към околния ландшафт, тъй като по време на експлоатацията на депото са депонирани предимно битови отпадъци.

Площта на имота е 31,282 дка. Приемът на отпадъци на негова територия е започнал през далечната 1970 година, а през през 2009  със заповед на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив е прекратена неговата експлоатация.

Към настоящия момент са взети мерки да не се изхвърлят отпадъци там, но няма извършени дейности за рекултивацията на имота.
В тази връзка община Перущица кандидатства за финансиране пред Предприятето за управление на дейностите по опазване на околната среда.

"Надявам се ПУДООС да финансира проекта като одобри средствата необходими за изпълнение на техническата рекултивация на депото. При получаване на финансиране община Перущица ще има задължението да извършва биологична рекултивация за период от 3 години. С предвидените рекултивационни мероприятия ще се осигури защита срещу разпространение на вредните емисии и подобряване на ландшафта на района", казва кметът г-жа Вълканова.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина