Община Перущица приканва жителите за мнение относно инвестиционно предложение

Автор: Plovdiv Now 438
Община Перущица приканва жителите за мнение относно инвестиционно предложение

Съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда община Перущица уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е постъпило инвестиционно предложение с предмет „Модернизация на винарска изба“ в град Перущица.

Възложител: „РЕД ЧЪРЧ ЕСТЕЙТ“ ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. Перущица, ул. „Родопска яка“ № 1, ЕИК: 130993943

Адрес за кореспонденция: гр. Перущица, ул. „Родопска яка“ № 1.

Лице за контакт: Танко Стоянов Кацаров, тел 0885717447, [email protected]

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, да го направят писмено в община Перущица или в РИОСВ –  Пловдив, бул.”Марица” 122, ПК 4000 в 14-дневен срок от обявяване на съобщението.

Новини

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Изпрати новина