Община Перущица: Нова схема подпомага малки фирми в кризата

Автор: Plovdiv Now 1554
Община Перущица: Нова схема подпомага малки фирми в кризата

Община Перущица информира заитересованите страни за новата грантова схема по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Процедурата ще бъде отворена за кандидатстване до 30 май 2020 г., като по нея ще се предоставя 100 % финансиране на фирми, пострадали от карантината, между 3 000 и 10 000 лв.

Допустими кандидати са:

- Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

- Кандидати, които са регистрирани преди 1 януари 2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност;

- Кандидати, които отговарят на изискванията за микро или малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;

- Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане спрямо средно аритметичния оборот през 2019г. ;

- Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат  не трябва да е в затруднено положение.

При интерес Българска стопанска камара може да окаже съдействие за консултация на всеки нуждаещ се.

Предварителна информация за схемата може да бъде намерена  тук :

https://ksb.bg/wp-content/uploads/2020/04/OPIK_2020_Covid-19_BIA.pdf

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина