Над 240 души кандидатстват за обществената трапезария в Перущица

Автор: Plovdiv Now 829
Над 240 души кандидатстват за обществената трапезария в Перущица

Общо 248 заявления са постъпили в Община Перущица от желаещи да ползват услугата "Обществена трапезария", а през годините от проекта „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Перущица“ се възползват 100 потребители – лица и семейства на месечно подпомагане, семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тях, както и лица с доказана липса на средства и близки, които да се грижат за тях.

За две години и десет месеца общо с натрупване 186 лица са сключили договор и получавали топъл обяд, а в от основните целеви групи само един кандидат – потребител в резерв очаква включване в проекта и получаване на услугата.

100 потребители получават всеки работен ден супа, основно ястие и хляб. Понякога има и десерт. Външен изпълнител доставя хранителните продукти по реда на Закона за обществените поръчки.

Лицата, които не спазват правилата за получаване на услугата, биват освобождавани и на тяхно място се включват чакащите, класирани от Комисията за подбор.

Предоставянето на топъл обяд се допълва със съпътстващи мерки: възможности за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ; ползване на административни общински услуги; подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги; управление на семейния бюджет; здравословно и балансирано хранене, както и друго, установено в съответствие с конкретни нужди и проблеми на целевите групи.

Източник: Координатор на проекта

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина