Кметът на Перущица относно водоподаването: Не съм спряла да работя за разрешаването на проблема

Автор: Plovdiv Now 5320
Кметът на Перущица относно водоподаването: Не съм спряла да работя за разрешаването на проблема
Уважаеми съграждани,
 
Разбирам и споделям неудобството, което настоящата ситуация с въведения режим на водоподаване в една част на града предизвиква, написа кметът на Перущица Мария Вълканова в специално обръщение към жителите.
 
Ето какво още сподели тя:
 
За съжаление честото спиране и пускане на водата създава аварии и това допълнително ни лишава от вода, извън въведения режим. Както разбрахте, причина за проблемите с водоподаването е липсата на достатъчно вода в единия от двата водоизточника, захранващи с вода град Перущица. В тази връзка лесно и бързо решение няма. Но Ви уверявам, че не съм спряла да работя за разрешаването на проблема.
 
Информирали сме необходимите институции с настояване, съобразно компетенциите им, при условията на неотложност, да извършат анализ като предложат и конкретни мерки за изпълнение.
 
Изискали сме проверка от Басейнова дирекция „Източнобеломорки район“ – Пловдив, относно изпускането от ВЕЦ в близост, на минималния необходим отток в речните корита, което ако не се спазва е причина за намаляване нивата на подземните източници. Също така настояваме и да се проучат възможностите за нов водоизточник, който да се включи като резервен за осигуряване на необходимото количество вода за населението.
 
Във връзка с проведени две срещи и наше писмо до Областния управител на гр. Пловдив, с предложение за проектиране и изграждане на прагове на р. Въча, с цел завишаване на дебита на водоизточниците за питейна вода, беше извършена проверка на съоръженията от водоснабдителната система на града с участието на представители на Областна управа-Пловдив, Асоциацията по ВиК – Пловдив, „ВиК“ ЕООД Пловдив и община Перущица.
 
Въз основа на направените констатации при проверката изпратихме писмо до „Вик“ ЕООД с настояване да извършат цялостно обследване на водоснабдителната система и след анализ на получените резултати да бъдат взети мерки от тяхна страна за отстраняването на проблема с водоснабдяването.
Същевременно се стремим да предоставяме своевременна информация относно развитието на ситуацията. Поддържаме постоянен диалог с „ВиК“.
 
Приемаме със сериозност затрудненията и неудобствата, пред които всички сме изправени и вярваме, че в най-скоро време проблемът ще бъде разрешен, не само в конкретния случай, а трайно и завинаги.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина