Две медицински сестри търси да назначи Община Перущица

Автор: Plovdiv Now 3234
Две медицински сестри търси да назначи Община Перущица

Конкурс за работни места за две медицински сестри обяви Община Перущица.

Първата позиция е за медицинска сестра в здравен кабинет в дейност "Други дейности здравеопазване".

Длъжността е свързана с:
- Оказва първа долекарска помощ при спешни състояния до пристигане на екип на център по спешна медицинска помощ;
- Организира и провежда профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детското и учебно заведение;
- Участва в осъществяването на хигиенно-профилактичните и противоепидимични мерки в учебното заведение при извънредни обстоятелства, свързани с бедствени и критични ситуации;
- Извършва анализ на здравословното състояние на децата/учениците/ на база резултатите от проведените профилактични прегледи от личните лекари;
- Съвместно с учителя по физическо възпитание и педагога от учебното заведение определя физическата дееспособност на децата /учениците/;
- Събира данни за храненето на децата/учениците/; участва в изготвянето на дневното и седмично меню за храненето на подрастващите; участва в подготовката на програма за оптимизиране на храненето на децата/учениците/, съвместно със специалистите от ХЕИ;
- Участва в организацията и провеждането на здравното образование на децата /учениците/;
- Осигурява и разпространява в учебните заведения съвременни здравнообразователни материали;
- Активно издирва инфекциозно болните и наблюдава контактните;
- Контролира текущото хигиенно състояние на учебното заведение и организира извършването на текущо почистване;

Изискванията за заемане на длъжността са образование висше медицина. Трудово възнаграждение е 900 лв. Кандидатстването е със СV и документи към него, подадени в деловодството на община Перущица, както и по имейл: [email protected] до 30.06.2020 г.

Втората позиция е за медицинска сестра в детски ясли.

Длъжността е свързана с:
- Организиране и провеждане на рационален дневен режим, съобразен с възрастовите и психологически особености на децата в групата;
- Осигуряване на пълноценно хранене, отговарящо по състав, количество и калорийна стойност на физиологичните нужди на децата на тази възраст;
- Закаляване чрез организиране на общ закалителен режим и специални закалителни процедури според индивидуалните особености на децата;
- Предпазване от заболявания и злополуки;
- Възпитаване чрез правилно организиран цялостен режим на децата и занимания според възрастовите им особености;

И за тази позиция се изисква образование висше медицина. Трудовото възнаграждение също е 900 лв. Кандидатства се със СV и документи към него, подадени в деловодството на община Перущица, и по имейл: [email protected] до 30.06.2020г.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина