28 души ще получат патронажна грижа в Перущица, приемат се заявления

Автор: Plovdiv Now 2094
28 души ще получат патронажна грижа в Перущица, приемат се заявления

Приемат се заявления от желаещи да получават патронажна грижа в Перущица. Общината е бенифициент по проект по процудера „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

Услугата включва:

- доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства;
- заплащане на битови сметки;
- заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

Услугите се извършват със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“.

Лицата, които могат да ползват предоставяните услуги е необходимо да попадат в следните целеви групи:
- Възрастни хора над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
- Хора с увреждания и техните семейства.
- Хора, които са поставени под карантина и за които има социална необходимост от почасови услуги.

28 души ще получават патронажна грижа в Перущица. На персонала ще бъдат осигурени хигиенни материали, дезинфектанти и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки.

Лицата, които имат необходимост от предоставянето изброените услуги по проекта, могат да заявят своето желание

на тел. 03143 2580 – г-жа Надежда Дардова.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина