{* *}

Първа копка дава старт на строежа на компостираща инсталация за над 5 млн. в община “Марица“

Автор: Plovdiv Now 281
Първа копка дава старт на строежа на компостираща инсталация за над 5 млн. в община “Марица“

Първа копка, полагаща началото на изграждането на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника, ще бъде направена на 30 юли от 11.30 ч. в село Ясно поле, местност „Чарлъшки ливади“, община "Марица". 

Проектът е „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Марица“, който се осъществява по АДБФП BG16M1OP002-2.005-0002-C01, финансиран по процедура „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 “Отпадъци“  на Оперативна програма" Околна среда 2014 – 2020 г.“

Главна цел на проекта е намаляване на количеството депонирани зелени и биоразградими отпадъци, генерирани на територията на община "Марица" чрез въвеждане на система за разделното им събиране и рециклиране - оползотворяване

Проектът е на стойност 5 537 080.47 лв., като европейското финансиране е 3 510 918.72 лв., а националното - 619 573.88 лв. Съфинансирането от бенефициента е в размер на 1 406 587.87 лв., от които възстановим от НАП ДДС е 913 222.20 лв.

Предвиденият срок за приключване на проекта е 18 януари 2020 година.

Новини

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Изпрати новина