Мобилен пункт събира безплатно опасни отпадъци в община “Марица“

Автор: Plovdiv Now 4997
Мобилен пункт събира безплатно опасни отпадъци в община “Марица“

Община „Марица“ в партньорство с Община Съединение провежда кампании за разделно събиране на опасни битови отпадъци.

Приемането на събраните опасни отпадъци от бита се извършва в мобилен събирателен пункт, безплатно за жителите на Община „Марица“. Администрацията призовава гражданите да събират разделно опасните битови отпадъци и да се възползват от предоставената възможност да ги предадат за правилното им последващо третиране, тъй като изхвърлянето им в съдовете за смесени битови отпадъци води до замърсяване на околната среда и създава риск за здравето на хората.

В мобилния пункт може да предадете: лекарства с изтекъл срок на годност; живачни термометри и други уреди, съдържащи живак; батерии и акумулатори; електрическо и електронно оборудване, съдържащо опасни компоненти, лакове и бояджийски материали, разтворители; остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.; домакински препарати - почистващи препарати, дезинфектанти, белина; препарати за растителна защита и борба с вредители; фотографски материали; киселини / основи; мастила; замърсени опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества; празни опаковки, обозначени със символите за опасност.

Кампанията за събиране на опасните отпадъци на територията на община „Марица“ ще се проведе в периода от 17.05.2021 г. до 31.05.2021 г., като мобилният пункт ще намерите на:

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина