Предстои публично обсъждане на бюджет 2020 на Куклен, местната общност е поканена

Автор: Plovdiv Now 6956
Предстои публично обсъждане на бюджет 2020 на Куклен, местната общност е поканена

Публично обсъждане на бюджета на Община Куклен за 2020 ще се проведе на  22 януари 2020 г.,от 14.00 часа, в заседателната зала, на трети етаж в сградата на Общинската администрация, ул. „Ал. Стамболийски” № 43. Поканена е местната общност да участва в дискусията, както и да даде предварително мнения, препоръки и предложения за проекта на бюджета в деловодството на Община Куклен или на електронен адрес: [email protected] до 21.01.2020, включително.

Присъстващите на публичното обсъждане граждани ще имат възможност да се запознаят с основните показатели и приоритети в проекта на бюджета на Община Куклен за 2020 г.

За постъпилите становища и предложения ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет - Куклен.

Материалите по проекта на бюджет 2020 г. могат да бъдат видяни на информационното табло в  сградата на община Куклен, както и  на интернет страницата www.kuklen.org.

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина