Представят патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания в община Куклен, търсят се желаещи

Автор: Plovdiv Now 1242
Представят патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания в община Куклен, търсят се желаещи

Търсят се потребители по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, BG05M9OP001-2.101, в община Куклен във връзка с извънредното положение. Приемат се заявления от хора, нуждаещи се от ползване на услуги по домовете, за да не се налага да излизат и да се излагат на риск от коронавируса.

Дейностите, които ще се предоставят са свързани с:

- Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите);

- Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);

- Дезинфекция на обитаваните помещения в жилищата на потребителите.

Целевите групи, които попадат  в обхвата на патронажната грижа са:

- Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

- Хора с увреждания;

- Възрастни в риск.

„Възрастен в риск” е лице, което е:
– в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
– в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;
– самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Патронажната грижа ще се реализира на територията на Община Куклен.

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление по образец

Карта за участие

- Документ за самоличност (за справка)

- Документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (ако е приложимо, за справка);

- Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие);

- Удостоверение за раждане на дете (копие; ако е приложимо);

Приемът на документи се осъществява в деловодството на община Куклен, с работно време от 08:00 – 17.00 ч., всеки делничен ден.

За допълнителна информация: Община Куклен, телефон: 03115-2120.

Източник: Община Куклен 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина