Патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания в Куклен и Съединение, назначават служители

Автор: Plovdiv Now 2758
Патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания в Куклен и Съединение, назначават служители

Куклен и Съединение са сред сред тридесетте общини с одобрени нови проекти за патронажна грижа, която подпомага възрастни хора и лица с увреждания. За първи път се извършва финансиране на такъв тип грижа със средства от Европейския съюз.

Финансовата помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 по процедура BG05M9ОP001-2.0.040 – Компонент 2" е на стойност 175 359,20 лв., като за Съединение ще се използват 108 555,28 лв., а за Куклен – 66 803,92 лв.

Лицата, които могат да се възползват от патронажната грижа, подпомогната от ЕС трябва да бъдат възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване или хора с увреждания и техните семейства – с невъзможност за самообслужване. Комисия от община Куклен работи по подбора и определи 18 човека, които изпълняват горепосочените изисквания.

По тази програма, в община Куклен ще бъдат назначени 1 координатор с до 80 часа месечно, една медицинска сестра на 4 часов работен ден, 1 шофьор на 4 часов работен ден и 2 домашни помощници на пълен работен ден. Също така се предвиждат допълнителни дейности и подбор на ползвателите на услугите. Ще се предоставят почасови интегрирани здравно-социални услуги за лицата от целевите групи, ще се предоставя психологическа подкрепа, заедно с консултиране, обучение и ръководство на персонала.

В програмата е предвидено да се закупи превозно средство за превоз на специалистите, предоставящи интегрираните здравно-социални услуги до дома на потребителите. Интегрираните услуги ще се предоставят за срок от 12 месеца, като всеки нуждаещ се може да получава тези услуги в рамките на до 2 часа на ден.

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина