Община Куклен търси да назначи шофьор

Автор: Plovdiv Now 4220
Община Куклен търси да назначи шофьор

Община Куклен търси да назначи служител по проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Съединение и Община Куклен“ на длъжността "шофьор". 

Кандидатите ще се състезават за едно работно място. Изискванията за заемане на длъжността са средно или средно-специално образование и едногодишен професионален опит на подобна предишна длъжност.

Други изисквания към желаещите да заемат поста са да познават устройството, принципите на действие и техническите изисквания за правилната експлоатация на поверения му автомобил, както и способности за самостоятелна работа и работа в екип.

Одобреният кандидат ще бъде назначен на срочен договор с продължителност 12 месеца с непълно работно време - на 4 часа.

Необходимите документи за кандидатстване са: 
- Заявление за заемане на длъжността – свободен текст;

- Копие от документ за самоличност;

- Автобиография (СV);

- Копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация;

- Копие от документи за придобит трудов стаж по специалността;

- Копие на свидетелство за правоуправление на МПС категория „В”

- Други документи – при необходимост.

Документи се приемат от 27.11.2019 г. до 11.12.2019г., включително, в деловодството на община Куклен, с работно време от 08:00 – 12:00 и 13:00-17.00 ч., всеки делничен ден. Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани за датата и часа за провеждане на интервю.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина