Нова социална помощ за хора с трайни увреждания в Куклен - асистентска подкрепа

Автор: Plovdiv Now 1986
Нова социална помощ за хора с трайни увреждания в Куклен - асистентска подкрепа

Нова социална услуга в домашна среда - „Асистентска подкрепа”, започна от началото на 2021 година за хора в нужда в община Куклен.

Подкрепата в домашни условия включва помощ при самообслужване, движение и придвижване, както и поддържане на позицията на тялото; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.

Услугата могат да ползват:

- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Включването на лицата в социалната услуга „Асистентска подкрепа“ ще се извършва след изготвянето на оценка на потребностите.

Услугата ще се предоставя от 6 асистенти на 17 потребители, съобразно индивидуалните им потребности.

Лицата, желаещи да бъдат асистенти услугата „Асистентска подкрепа”, подават в Общинска администрация Куклен заявление-декларация за кандидатстване за асистент.

Лицата, желаещи да се включат в услугата като потребители, или техни законни представители, подават в  Общинска администрация Куклен заявление-декларация за включване в социалната услуга.

Заявления-декларации можете да свалите и разпечатате от горните линкове или да получите от деловодството на община Куклен.

За допълнителна информация във връзка с предоставяне на услугата можете да се обръщате към Мариана Ганева – секретар на община Куклен, стая № 310, ет. 3 в сградата на Общинска администрация Куклен, телефон: 03115/2120.

Източник: Община Куклен

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина