Няма опасност за здравето на хората след пожара край Куклен

Автор: Plovdiv Now 1325
Няма опасност за здравето на хората след пожара край Куклен

Няма опасност за здравето на хората от Куклен след пожара, който пламна миналата неделя край местността „Варница". Горяха растителни отпадъци - треви, клони, коренища, а заради натрупването и естествените биологични процеси, тлеенето продължи по-дълго.

Мястото веднага беше поставено под наблюдение. Пристигнаха дежурни екипи на Втора районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" – Пловдив, които останаха да дежурят през цялата нощ. Причината за възпламеняването на тревите не е изяснена. Вчера на мястото беше извършена проверка от РИОСВ - Пловдив, която установи, че няма опасност от замърсяване на въздуха и опасност за здравето на населението.

За използването на въпросният терен за скрадиране на растителни отпадъци, генерирани от населението на Куклен, РИОСВ беше уведомена още през 2014 година.

Припомняме, че през 2018 година община Куклен заедно с общините Асеновград, Садово, Първомай и Лъки подписаха договор с Министерство на околната среда и водите за изграждане на съвместна компостираща и сепарираща система за предварително третиране на битови отпадъци на депото в Асеновград.

Част от проекта се финансира по ОП „Околна среда" 2014-2020, община Куклен и останалите членове на Регионалното сдружение за управление на депото за неопасен битов отпадък в Асеновград осигуряват съфинансиране в размер на 2 175 584, 86 лв. чрез генерирани отчисления от депонирания битов отпадък. С изграждането на тази система, ще може да се посрещнат европейските стандарти за разделно събиране и третиране на битовите отпадъци, което е сред приоритети и на община Куклен.

Припомняме и, че в началото на 2019 г. излязоха данните за показателите за замърсяване на атмосферния въздух в град Куклен, които показаха значително подобряване на екологичната обстановка и спад в някои от най-значимите показатели като наличие на кадмий.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина