Насрочено е заседанието за собственост и ползване на земеделските земи край Куклен

Автор: Plovdiv Now 1374
Насрочено е заседанието за собственост и ползване на земеделските земи край Куклен

Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив съобщава, че на 26 август 2019 от 13,00 часа в село Добралък ще се проведе заседание на комисия съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2019/2020 година на територията на община Кричим.

Членове на комисията са Антония Кънчева, Костадинка Стайкова - Кирилова, Светлана Христова, Величка Караславова.

"Масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите. Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" в срок до 5 август на съответната година. В състава на комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската служба по земеделие и представител на областната дирекция "Земеделие". При изготвянето на проекта на разпределение в работата на комисията участват и собствениците и/или ползвателите на земеделски имоти в съответното землище, заявили изричното си желание за участие в процедурата за създаване на масиви за ползване", гласи член 37в от Закона.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина