МИГ Куклен-Асеновград удължи срока за участие в конкурса за изпълнителен директор

Автор: Plovdiv Now 2908
МИГ Куклен-Асеновград удължи срока за участие в конкурса за изпълнителен директор

Удължиха срока за кандидатстване за длъжността "Изпълнителен директор" в конкурса, обявен от Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Куклен - Асеновград". Първоначално обявената крайна дата за подаване на документи беше 28 юли. Срокът е удължен до 7 август 2020 година, в офиса на Сдружението, Куклен, ул. "Христо Г. Данов" №21, Търговски комплекс, етаж 2.

Към кандидатите има средните изисквания: висше образование степен "Магистър", професионален стаж над 5 години, управленски опит най-малко 2 години, опит в изпълнение на подхода "Лидер" най-малко една година.

Други изисквания към желаещите да заемат длъжността са: опит в реализиране на проект, програма или стратегия за над 100 000 лева, добро познаване на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, както и на оперативните програми на структурните фондове на Европейския съюз.

Компютърната грамотност е задължителна, а кандидатите трябва добре да познават територията на действие на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Куклен - Асеновград".

Документите за кандидатстване за обявената позиция са: заявление свободен текст, автобиография, копия на документи, доказващи образование и професионален опит и стаж, както и копия на документи, доказващи опит в реализирането на проекти за над 100 000 лева.

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина