И през 2022 ще има топъл обяд за хора в нужда в община Куклен

Автор: Plovdiv Now 11818
И през 2022 ще има топъл обяд за хора в нужда в община Куклен

И през 2022г. ще бъде осигуряван топъл обяд за хора в нужда в община Куклен.

Подписано е допълнително споразумение, с което ще се даде възможност на най-нуждаещите се лица от уязвимите групи на територията на община Куклен да бъдат подпомогнати с храна, ежедневно, в работните дни от седмицата до 30.06.2022г.,  включително.

В условията на извънредната пандемична ситуация, предоставянето на топъл обяд се оказа в голяма степен значима помощ, тъй като чрез нея има реална възможност, най-бедните и уязвими хора да продължават да имат храна, от една страна и от друга, да могат да я получат и в дома си, когато противоепидемичните мерки налагат това.

Потребителите ще имат възможност за информиране и консултиране относно предоставяне на социални услуги от Община Куклен и др.

Лицата, които до момента са получавали храна по проекта, ще продължат да получават такава след подписване на индивидуален анекс, с който се удължава срока на предоставяне на услугите.

Желаещите да бъдат включени като нови потребители по проекта, е необходимо да подадат в деловодството на общината: заявление-декларация и декларация за съгласие за  разкриване на данъчна и осигурителна информация по образец.

Бланки на документите, могат да бъдат свалени от интернет страницата на Община Куклен

Назначена с изрична заповед комисия, ще разгледа и анализира обстоятелствата относно принадлежността им към целевите групи и наличие на право да се възползват от дейностите по проекта, както и наличната информация за идентифициране на нуждаещите се лица, като същата, ще определи потребителите имащи право да бъдат включени в процедурата.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина