Хората в община Куклен поканени за мнение отноно план-сметка за битови отпадъци за 2021

Автор: Plovdiv Now 2325
Хората в община Куклен поканени за мнение отноно план-сметка за битови отпадъци за 2021

Община Куклен предоставя възможност на жителите да дадат предложения, становища и възражения, както и да участват в обществено обсъждане на проекта на План-сметка за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и определяне на таксата за битови отпадъци за 2021 г.

Това може да станена следния електронен адрес: [email protected]  и/или в деловодството на Община Куклен, гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, ет. 1.

Обявено е и обществено обсъждане по проекта на План-сметката за 2021 г.,  което ще се проведе на 18.12.2020 г. от 17:30 часа, в сградата на общинска администрация на Община Куклен, с адрес: гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, етаж 3, стая 306 – Заседателна зала, при спазване на всички противоепидемични мерки.

Проект ТБО 2020

Приложения

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина