Големи проекти започват в Куклен, два от тях са насочени към децата

Автор: Plovdiv Now 4248
Големи проекти започват в Куклен, два от тях са насочени към децата

Трите големи проекта започва Община Куклен в партньорство с КЦМ АД. Два от тях са насочени към децата. Учениците от Средно училище „Отец Паисий“ в Куклен тази година ще имат напълно оборудван специализиран кабинет по природни науки, нова лятна класна стая в училищния двор и детски кът за игри към нея.

Площадката ще бъде с ударопоглъщаща тартанова настилка, съоръжения за игра, спорт и учене на открито и е предназначена за децата от предучилищния и начален курс. Инициативата за площадката е подета от родители и с дарения са закупени съоръженията. По програмата за сътрудничество ще се обезпечи настилката, чиято стойност е приблизителна 60 000 лв. Целта е площадката да бъде готова до началото на учебната година.

Специализираният кабинет по природни науки ще представлява учебна лаборатория по физика, химия и биология. Сумата необходима за реализацията е около 20 000 лв. и включва реконструкция на помещението и закупуване на оборудване. Кабинетът ще бъде оборудван с лабораторни маси за учителя и учениците, изработени от полиестер с гел покритие издържащо на киселини и основи, контролен панел за учениците. Работните маси ще са оборудвани с енергиен модул, мивка и микроскоп.

Започнаха и строителните дейности по последните етапи от реконструкцията на централния площад в Куклен. Дарението от КЦМ включва изготвяне на технически проект и основен ремонт на съществуващи площадни и алейни настилки и изпълнение на строително-монтажни работи. Един от основните акценти в новия проект е осигуряването на безпроблемен достъп за хора със затруднения в придвижването и майки с колички, като различните нива на парковите пространства ще се свързват предимно с алеи, замествайки съществуващите стълби.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина