Глад за квалифицирани кадри спъва работата в Община Куклен

Автор: Валерия Василева 916
Глад за квалифицирани кадри спъва работата в Община Куклен

Община Куклен все по-трудно успява да намери качествени служители, които да поемат тежката административна работа. Към трудностите за наемане на експерти, от администрацията се сблъскват с нов проблем. Само за година общината се раздели с част от най-добрите си и дългогодишни служители. Позиции като главен юрисконсулт, главен експерт „Данъчна служба“, директор „Програми, проекти и Общинска собственост“, главен експерт „Общинска собственост“, горски инспектор, необичайно и сравнително бързо, бяха овакантени от специалисти с богат опит и стаж.

Причините за текучеството на кадри остават загадка, но наяве изплуват забавени преписки и утежняване на работата в общината, свързано с непрекъснато прехвърляне на хора от отдел в отдел, за да се компенсира липсата на квалифицирани служители.
След няколко неуспешни опита за намиране на кандидати, в момента Община Куклен продължава усилено да търси главен юрисконсулт, който да работи в дирекция „Административно, правно и информационно обслужване, финансово-счетоводни дейности и местни данъци и такси“.

Кандидатите трябва да са магистри по право, да имат най-малко 3 години стаж и ранг IV младши. На 26 ноември е трябвало да се яви единственият открит кандидат, но така или иначе конкурсът не е завършил, поради неявяването му пред изпитната комисия.
За сведение на желаещите, документи се подават лично (или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно) на място в Община Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ 43, стая 110, до 17:00 часа, в срока, посочен в последното обявление на общината.

Новини

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Изпрати новина