Две публични обсъждания в Куклен, поканени са жителите

Автор: Plovdiv Now 2676
Две публични обсъждания в Куклен, поканени са жителите

Две публични обсъждания са планирани в Куклен, поканени са и жителите.

Едното е по покана на председателя на Общинския съвет г-жа Елена Филева и ще бъде на тема изпълнението на годишния отчет на Общината за 2019 година, както и на сметките за средства от Европейския съюз. Ще се проведе на 23.09.2020 г. от 17:00 часа в заседателната зала в сградата на Общината, етаж 3. Материалите са достъпни тук.

Другото обществено обсъждане е на изработения горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските територии – собственост на община Куклен, в териториалния обхват на ТП “Държавно горско стопанство-Пловдив”, ЮЦДП-Смолян.

Планът е с период на действие от 01.01.2019 г. до 31.12.2028 г. 

Обсъждането е планирано на 21.09 2020 г. от 10:30 часа, отново в сградата на Общината.

Материалите са на разположение на заинтересованите, както следва:

- В община Куклен, гр.Куклен , ул. “Александър Стамболийски“№ 43, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа, лице за контакт – инж. Тодор Недков.

- В РДГ-Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Санкт Петербург” № 57, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа , лице за контакт- инж.Антон Бамбалов и инж. Никола Тенев.

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина