Домашни помощници търси да назначи Община Куклен

Автор: Plovdiv Now 1782
Домашни помощници търси да назначи Община Куклен

Домашен помощник /социален асистент/ търси да назначи Община Куклен.

Работата се състои в предоставяне на социални услуга в домашна среда - в дома на потребителите, кандидатствали по проекта, като: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).

Няма изисквания за степен на образование и трудов стаж. Предишна работа като,,Личен асистент‘‘, ,,Социален асистент‘‘ и ,,Домашен помощник‘‘ по проекти с европейско или национално финансиране е предимство.

Кандидатите трябва да имат мотивация и нагласа за работа в социалната сфера с лица с увреждания и възрастни хора по предоставяне на социални услуги.

Трудовият договор е за определен срок, съгласно проекта – до 31.12.2020 г., на 4 или 8 часа.

Забележка: *Съгласно определения бюджет, за обхвата на Община са определени до максимум 3 броя служители на 8 часов работен ден или пропорционална заетост на непълно работно време, в рамките на определения за проекта бюджет.

Необходимите документи за кандидатстване са:

Заявление по образец

- документ за самоличност (за справка); ­

- документ за завършено образование,

- сертификат от обучение и др. (копие); ­

- свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство ще се изискват при назначаване на работа.

- Други документи – при необходимост.

Документи се приемат в деловодството на община Куклен, с работно време от 08:00 – 17.00 ч., всеки делничен ден.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат информирани за датата и часа за провеждане на интервю.

Източник: Община Куклен

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина