80 младежи в Куклен участваха в проект, дадоха интересни предложения

Автор: Plovdiv Now 3666
80 младежи в Куклен участваха в проект, дадоха интересни предложения

Проектът „Младежи лидери с нова роля за развитието на своя град Куклен“ е реализиран в периода от месец ноември 2019 до месец април 2020 в града. Участваха общо 80 лица от трите етнически общности - българи, роми и турци. Сформирана е лидерска група, която е преминала през обучения за екипна работа, медиация, както и за консултации по кариерно развитие.

Проведено е социално-психологическо проучване за нагласите и мотивацията на младежите от 15 до 29 години за активен старт в живота. Младежите споделиха своите идеи за обособяване на младежка зона, младежки център за развитие на интересите и способностите, за провеждане на различни обучения с цел повишаване на социалните компетентности и гражданската им култура. Планират се възможностите за по-активно участие в местното самоуправление – например в заседания на Общинския съвет.

Друго интересно предложение на младежите е инициирането и популяризиране на доброволчески акции за хигиенизиране, озеленяване и подобряване на градската среда.

Добро начало е разкриването на Младежка алея – зона за спорт и отдих. По проекта са закупени и засадени над 40 броя декоративни дръвчета и храсти, което стана с доброволния труд на младежи, на екипа по проекта, както и на общински служители.

Всички предложения за развитието на града и на младежките политики са представени на вниманието на Общинския съвет, с цел тяхното обсъждане и поетапно реализиране. 

Проектът се реализира от Сдружението за психосоциална подкрепа и личностно развитие - Смолян, в партньорство със Социална фондация“Индирома-97“ в Куклен и е финансиран по Националната програма за младежта 2019 г. - Подпрограма 2 “Национални младежки инициативи и кампании“.

Източник: Община Куклен

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина