Жителите на Кричим могат да купят дърва за огрев направо от гората

Автор: Plovdiv Now 5529
Жителите на Кричим могат да купят дърва за огрев направо от гората

Жителите на Кричим - физически лица, не търговци, имат възможност да си купят или добият дърва за огрев, продавани от Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Тракия” .

Дървата се продават само за лична употреба, без право на продажба. Желаещите трябва да бъдат включени в списъци, изготвени от кмета на общината, в съответствие с определения лимит и по реда на подаване на заявлението.

В списъците се включват трите имена, постоянния (не настоящ или временен) адрес на не-повече от един член на домакинството, както и точно определено количество дървесина, което лицето има право да добие и съответно закупи.

Максималното количество дърва, което едно физическо лице може да закупи по този ред е до 10 кубика за една календарна година. Списъците се одобряват от директора на ТП „ДЛС - Тракия” в рамките на лимита.

Заявление ще се приемат в деловодството на община Кричим до 07.05.2021 г. За лицата, които желаят да закупят дървесина, предоставянето на дървата ще се осъществява по поредност на подаване на заявленията и заплащане на дървесината.

Дървата ще се заплащат по цени, определени в ценоразписа на стопанството:

- дърва за огрев – бук, габър – 46,20 лв. с ДДС за кубик; 

- дърва за огрев – дъб – 49,50 лв. с ДДС за кубик.

Дървата се намират на временен склад в гората. Всяко лице следва да организира товаренето, транспортирането и разтоварването на дървата за огрев от временния склад в гората до дома си.

Снимката е илюстративна.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина