Започва ремонт на покрива на пазара в Кричим

Автор: Plovdiv Now 6006
Започва ремонт на покрива на пазара в Кричим

Спешен ремонт започва на покривната конструкция на пазара в Кричим. Кметът Атанас Калчев разпореди това със своя заповед. Причините са корозия, деформация и нарушаване целостта на съоръжението. 

Поправката и укрепването на покрива ще бъдат финансирани изцяло от общинския бюджет. Кметът нарежда да бъде извършено първо щателно почистване на конструкцията от натрупаните по нея боклуци, а след това да бъдат проверени всички болтови и заваръчни съединения между отделните модули, като всички провредени да бъдат подменени.

Всички метални елементи от покрива ще бъдат почистени от корозията, а по цялата покривна конструкция ще бъде положен два слоя антикорозионен лак и подходяща блажна боя.

Кметът настоява ремонтните дейности да се извършат в най-кратък срок, а междувременно се забранява достъпът до обекта на случайни граждани, както и захранването му с електричество, вода и газ, освен за нуждите на ремонтните дейности.

Припомняме, че преди дни със своя заповед кметът на Кричим разреши на регистрираните земеделски производители с постоянен или настоящ адрес на територията на общината, за периода от 21.04.2020г. до изричната отмяна на настоящата заповед, да предлагат земеделската си продукция (произведени от тях плодове, зеленчуци или посадъчен материал) на площите на прилежащите към жилищните им имоти тротоари, без да заплащат такса за тротоарно право, и без изрично разрешение за това, като организират търговските си площи чрез поставяне на маси или други нетрайно прикрепени към земята съоръжения за открито предлагане на продукцията, без да затрудняват пешеходното преминаване през тротоарите и без да засягат или заемат площите на прилежащите улични или пътни платна. 

Обстоятелствата, даващи право на лицата да извършват дейностите, се удостоверяват с лична карта или удостоверение за настоящ/постоянен адрес, и с удостоверение или друг документ за регистрация като земеделски производител.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина