Важни облекчения за търговци и земеделски производители от Кричим

Автор: Plovdiv Now 3882
Важни облекчения за търговци и земеделски производители от Кричим

По предложение на кмета на Община Кричим Атанас Калчев, Общински съвет-Кричим взе решение, с което за времето на извънредното положение, въведено на територията на България с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., да не се начисляват и заплащат месечни такси за ползване на терени – общинска собственост за разполагане на преместваеми съоръжения за търговска дейност за периода от въвеждането на забраната за осъществяване на съответните дейности до отмяна на забраната, на наематели/ползватели на територията на Община Кричим, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.

При наематели/ползватели, които вече са заплатили месечни такси за срока на забраната, те да бъдат прихванати от следващи дължими такси за времето след отмяна на извънредното положение, като възлага на кмета на община Кричим да организира изпълнението на настоящото решение.

В град Кричим е установен втори случай на положителна проба на коронавирус COVID-19.
Касае се за мъж на 68 години от кв. Крайречен. Той е приет в болница в Пловдив в събота 18.04.2020 г. с диагноза двустранна пневмония на белите дробове. Лицата, с които е бил в контакт, са поставени под домашна карантина и ще се проследява състоянието им.

"За пореден път призовавам всички наши съграждани, да спазваме стриктно въведените противоепидемични мерки, като по този начин предпазим себе си, близките ни и всички наши съграждани.", заяви кметът на Кричим Атанас Калчев. 

Със своя заповед от днес кметът на Кричим разреши на регистрираните земеделски производители с постоянен или настоящ адрес на територията на община Кричим, за периода от 21.04.2020г. до изричната отмяна на настоящата заповед, да предлагат земеделската си продукция (произведени от тях плодове, зеленчуци или посадъчен материал) на площите на прилежащите към жилищните им имоти тротоари, без да заплащат такса за тротоарно право, и без да заявяват и да им бъде издавано изрично разрешение за това, като организират търговските си площи чрез поставяне на маси или други нетрайно прикрепени към земята съоръжения за открито предлагане на продукцията, без да затрудняват пешеходното преминаване през тротоарите и без да засягат или заемат площите на прилежащите улични или пътни платна. 

Обстоятелствата, даващи право на лицата да извършват дейностите, се удостоверяват с лична карта или удостоверение за настоящ/постоянен адрес, и с удостоверение или друг документ за регистрация като земеделски производител.

Кметът на Кричим Атанас Калчев забрани на лица, които не са регистрирани като земеделски производители, да извършват търговска дейност по указания начин, включително и със земеделска продукция, с изключение на лицата, на които преди издаването на настоящата заповед е издадено разрешение за поставяне на основание чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, чл. 11, ал. 2 и чл. 12, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационните елементи на територията на община Кричим.

Настоящата заповед е сведена и до знанието на Началника на РУ на МВР – Стамболийски за сведение и оказване на съдействие при необходимост.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина