Укрепват ерозиралите площи в резервата “Изгорялото гюне“ край Кричим

Автор: Plovdiv Now 1577
Укрепват ерозиралите площи в резервата “Изгорялото гюне“ край Кричим

Теренните строителни дейности по изграждане на отводнителни канавки в границите на резерват "Изгорялото гюне" край Кричим започнаха, съобщават от РИОСВ - Пловдив.

Те са в изпълнение на проект „Подобряване природозащитното състояние на природно местообитание 9560* Ендемични гори от Juniperus spp. в поддържан резерват „Изгорялото гюне“ и преустановяване загубите на площ от местообитанието чрез премахване на неблагоприятното влияние от ерозията и срутищните процеси“.

Изпълнител на дейностите е „МГА Инвест“ ЕООД. Дружеството бе избрано след проведена процедура по Закона за обществените поръчка и сключен договор с РИОСВ – Пловдив.

Строителните дейности в поддържания резерват се реализират на база изготвен технически проект и издадено разрешение за строеж от главния архитект на Община Кричим.

Целта на отводнителните канавки, проектирани над трите свлачища в непосредствена близост до пътя Кричим-Девин е отводняване на ерозиралите площи и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси в резервата.

Успешното реализиране на строително-монтажните дейности  ще окаже пряко положително влияние върху популацията на дървовидната хвойна в резервата, като ще предотврати и ограничи отрицателното въздействие от геодинамичните процеси върху горския хабитат и ще подобри състоянието на местообитанието.

Проектът на РИОСВ – Пловдив се финансира по приоритетна ос 3 „Натура и биоразнообразие“ на Оперативна програма Околна среда 2014-2020.

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина