Солена глоба за НЕК заради нефтени петна във водите на Въча

Автор: Plovdiv Now 4228
Солена глоба за НЕК заради нефтени петна във водите на Въча

На НЕК ЕАД ще бъде наложена санкция в размер на 10 000 лева заради замърсяване на изтичащите води от ВЕЦ „Въча 1” в река Въча. Наказанието е заради констатирано превишение на съществуващата норма за нефтопродукти в повърхностни води - "без видим филм и мирис".

Проверката по сигнал за замърсяване на река Въча в района на град Кричим беше извършена на 13.12.2019 г. от съвместен екип от експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР), Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Пловдив и Регионална лаборатория - Пловдив.

Установено е, че от мястото на изтичане на преработени води от ВЕЦ „Въча 1” на промеждутъци се оттичат в реката петна (филм) на повърхността на водното течение. Взетата тогава проба повърхностни води беше изпитана по няколко показателя: температура, активна реакция рН, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност на кислород, БПК 5 , ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, ортофосфати (като фосфор), общ фосфор (като фосфор), желязо, манган, мед, цинк, калциево-карбонатна твърдост и нефтопродукти.

Анализът на резултатите е извършен съгласно Наредба № Н- 4/14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води. Протоколът от изпитване на повърхностни води на Регионална лаборатория - Пловдив показва, че по време на вземане на пробата е установен видим филм на повърхността на водата, а резултатът от изпитването показва стойност за нефтопродукти 0,24 mg/l.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина