Насрочено е заседанието за собственост и ползване на земеделските земи край Кричим

Автор: Plovdiv Now 1095
Насрочено е заседанието за собственост и ползване на земеделските земи край Кричим

Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив съобщава, че на 19 август 2019 от 11,00 часа ще се проведе заседание на комисия съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2019/2020 година на територията на община Кричим.

Членове на комисията са Петя Пешева, Ангел Личев, Мариана Соколова и Мария Насева.

"Масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите. Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" в срок до 5 август на съответната година. В състава на комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската служба по земеделие и представител на областната дирекция "Земеделие". При изготвянето на проекта на разпределение в работата на комисията участват и собствениците и/или ползвателите на земеделски имоти в съответното землище, заявили изричното си желание за участие в процедурата за създаване на масиви за ползване", гласи член 37в от Закона.

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина