Кметът на Кричим: В съвременния забързан свят добрата пътна инфраструктура е от жизнено важно значение

Автор: Plovdiv Now 1168
Кметът на Кричим: В съвременния забързан свят добрата пътна инфраструктура е от жизнено важно значение

Г-н Атанас Калчев качеството си на член на  Регионалния съвет за развитие на Южен централен район и кмет на Община Кричим изказва благодарност към всички бивши и настоящи Областни управители на областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково и Кърджали, на бившите и настоящи служители от Секретариата на РСР на ЮЦР, на всички бивши и настоящи колеги кметове на общини - членове на РСР на ЮЦР, както и на представителите на всички министерства.

В периода 2008 - 2018 г. всички заедно активно участваха в редовните заседанията на РСР и с проявеното от тях постоянство, разбиране и подкрепа в рамките на 10 години, успяхме заедно в осигуряването на целеви средства за частична реконструкция и цялостна рехабилитация на републикански път III-866 „Смолян-Девин-Кричим-Стамболийски“, който е основна пътна връзка за жителите на Михалково, Кричим и Девин с град Смолян и к. к. „Пампорово", както и бърз достъп до пътя Пазарджик - Пловдив.

Благодарение на постоянството в работата на всички членове на РСР на ЮЦР, републиканският път беше определен като приоритетен от МРРБ в съответствие с Методика и критерии за приоритизиране на пътни отсечки, разработени от АПИ, като осигуряващ връзка на региона с трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), и беше включен в инвестиционната програма на АПИ, която се финансира от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г. чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Р България.

В съвременния динамичен и забързан свят добрата пътна инфраструктура е от приоритетно, жизнено важно значение, както за местното население, така и за случайно или транзитно преминаващите. Чрез нея се дава възможност за благоустрояването на цели региони, което ги прави атрактивни и привлекателни. Тя е предпоставка за развитието на местната икономика и за привличане на чужди инвеститори. Тя е тази, която дава възможност и най-отдалечените населени места да усещат постоянна връзка със света и да са равнопоставени с всички останали в родината си. И реализацията на този инфраструктурен проект ще допринесе за всичко това. Именно за това благодаря на всички, които допринесоха през годините да се ангажира вниманието на държавата, защото без осигуреното от нея финансиране, този проект, който днес вече се реализира, едва ли щеше да бъде възможен.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина