Кметът на Кричим с позиция за опасното състояние на пътя Девин - Кричим - Стамболийски

Автор: Plovdiv Now 4541
Кметът на Кричим с позиция за опасното състояние на пътя Девин - Кричим - Стамболийски
Кметът на Кричим Атанас Калчев направи важни уточнения относно проблема с лошото състояние на пътя Девин - Кричим - Стамболийски, който е част от републиканската пътна мрежа и ангажиментът за поддръжката му е на АПИ.
 
Ето какво написа градоначалникът:
 
На вниманието на жителите на Кричим и на всички транзитно преминаващи през нашия град!
 
Във връзка с лошото състояние на пътната настилка - надлъжни и напречни пукнатини, вдлъбнатини, частични пропадания, а на места и единични дупкина път III-866 Девин - Кричим - Стамболийски, който е част от републиканска пътна мрежа - изключително държавна собственост, включително и на участъка попадащ в урбанизираната територия на Кричим, ви уведомявам, че общината НЯМА подписано споразумение с Агенция "Пътна инфраструктура" за съвместно финансиране, осъществяване на съвместни и по взаимна договореност дейности по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища преминаващи през урбанизираната територия на Кричим.
 
При отчитане интензивността на трафика по пътя, състоянието му ще се влошава все повече и риска от възникване на тежки ПТП-та ще става все по-сериозен за водачите на МПС-та, поради което обръщам внимание да имат предвид, че при възникване на застрахователно събитие в резултат не само от състоянието на пътната настилка, а и по отношение всички други реквизити касаещи пътната безопасност (пътна маркировка, пътни знаци и др. елементи регулиращи движението), да заявяват своите претенции по определения от закона ред към собственика на пътя - АПИ, която има задължения по изграждането, стопанисването, текущата поддръжка и всички други ясно разписани в Закона за пътищата задължения и правомощия.
 
В качеството ми на кмет на община Кричим и от името на ръководството на общината, категорично заявявам, че няма да допуснем, различно и избирателно интерпретиране на законодателството, както и неоснователни твърдения от страна на различни служители на АПИ, които не кореспондират с нормативната уредба и имат за цел да вменяват задължения и ангажименти на община Кричим по отношение на републиканския път в частта му в регулацията на населеното място!
 
 
 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина